Stuurgroep Tandartsen in de Eerstelijnszones (STELZ)


WELKOM bij de Stuurgroep Tandartsen in de Eerstelijnszones
De Stuurgroep Tandartsen in de Eerstelijnszones (STELZ) is een samenwerking tussen het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) en heeft als opdracht – ondersteund door Agentschap Zorg en Gezondheid – om de integratie van tandartsen in de werking van de eerstelijnszones te versterken. Op deze projectsite zullen de resultaten van de samenwerking gedeeld worden, alsook informatie over de eerstelijnszones en de rol van de tandartsen hierin.
WEBINAR 22 april

"Een praktische invulling van de rol van de tandartsen binnen de ELZ"

De Eerstelijnsorganisatie zal de komende jaren steeds meer aan belang winnen. De STELZ tracht dan ook met informerende nieuwsbrieven en praktijkvoorbeelden van projecten uitgevoerd binnen Eerstelijnszones de tandartsen actief in Vlaanderen te informeren over de werking van de Eerstelijn en welke rol de tandartsen hierbinnen kunnen opnemen. 


Tijdens deze webinar lichten we nog even de organisatie van de Eerstelijn toe, luisteren we naar een project uitgevoerd binnen een Eerstelijnszone en denken we in groepen na over de opportuniteiten die tandartsen zien binnen de Eerstelijn. 


Na inschrijving ontvangt u een link naar de webinar. 


Datum: 22 april

Duurtijd: 1u (webinar van 20u - 21u)


Programma:

Na een korte kennismaking en inleiding, presenteert een tandarts een concreet voorbeeld van een project binnen een Eerstelijnszone. 

Nadien organiseren we een korte sessie waarin de mogelijkheden voor tandartsen binnen ELZ besproken worden. Afsluiten doen we met het beantwoorden van openstaande vragen. 


Meer informatie: Bekijk HIER zeker ook onze infographic over de organisatie van de ELZ!ACTUALITEIT

Om  eenvoudig op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen binnen de Eerstelijnszones, met een focus op de zaken die interessant zijn voor de tandartsen, werd een LinkedIn groep aangemaakt. 

PUBLICATIES

INFOGRAPHIC STELZ: Toelichting werking ELZ 

Alle informatie over Eerstelijnszones, Zorgraden, Regionale zorgzones, de Vlaamse Sociale Kaart en het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) kan je gebundeld terugvinden in deze infographic.